Απολυτίκιο Αγ. Σπυρίδωνος - 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Коментари