Απολυτίκιο των Αγ. Ερμύλου, Στρατόνικου - 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Коментари